Norfrakt innehar alle nødvendinge godkjenninger for frakt av farlig gods (ADR) langs vei.
Vi har også solid erfaring ved denne typen transport.