Ferskvarer

Alle våre biler er utstyrt med effektive kjøleaggregat å flere temperatur soner som gir kapasitet til å frakte fersk og frysevarer over hele landet.